99 Thai Fusion Restaurant

Serving Authentic Thai Dishes

Boba Teas

Flavors:

Avocado
$6.99 (24 oz)

Mango
$6.99 (24 oz)

Honeydew
$6.99 (24 oz)

Taro
$6.99 (24 oz)

Thai Tea
$6.99 (24 oz)

Thai Coffee
$6.99 (24 oz)

Coconut
$6.99 (24 oz)

Banana
$6.99 (24 oz)

Strawberry
$6.99 (24 oz)

Green Tea
$6.99 (24 oz)

Brown Sugar
$6.99 (24 oz)

Top